Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) TÂN PHÚC
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) TÂN PHÚC
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) TÂN PHÚC
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) TÂN PHÚC

ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) TÂN PHÚC

3,690,000 VND 2,214,000 VND
Tiêu đề
Kích thước

Áo dài cổ tròn tay lưới phồng, được đính kết thủ công ở chi tiết tay và viền cổ. 

Giá không gồm Mấn và Quần.