Body Dress

ELPIS - Đầm thun bệt vai tay dài SS23D84

1,890,000 VND
Color
Size

Đầm dài RS21D17

1,890,000 VND
Color
Size

Đầm dài RS21D07

1,890,000 VND
Color
Size

Đầm ôm HD20D30

3,290,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm cổ yếm cut-outs SS23D82

2,190,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài PF20D79

3,990,000 VND 2,593,500 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm cut-outs SS23D83

2,190,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm hai dây SS23D81

1,990,000 VND 1,393,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài SP21D48

2,390,000 VND
Color
Size

FW22D01

3,490,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm Jeans body (Không kèm hoa) SS23D85

2,690,000 VND 1,883,000 VND
Color
Size

FW22D94

3,290,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm lụa hai dây SS23D91

2,490,000 VND 1,494,000 VND
Color
Size

FW22D60

2,890,000 VND 1,445,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm lụa ôm cổ yếm hở lưng SS23D92

2,590,000 VND 1,424,500 VND
Color
Size