Đỏ Đầm ngắn HD18D01
Đỏ Đầm ngắn HD18D01
Nude Đầm ngắn HD18D01
Đen Đầm ngắn HD18D01
Trắng Đầm ngắn HD18D01

Đầm ngắn HD18D01

3,490,000 VND
Màu sắc

Đầm ngắn hai lớp. Cổ V. Tay và hai bên tùng váy cách điệu bằng lưới bi. Bên trong có quần sooc. 

Chiều dài: 84cm

Kích thước

Đầm ngắn hai lớp. Cổ V. Tay và hai bên tùng váy cách điệu bằng voan cao cấp. Bên trong có quần sooc. 

Chiều dài: 84cm