Spring-Summer'21

Spring-Summer'21

ELPIS - Áo bra SS21T92

1,190,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo SS21T32

1,990,000 VND 597,000 VND
Color
Size

ELPIS - Quần ngắn SS21B22

1,890,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn SS21D72

1,690,000 VND 507,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo bra SS21T01

1,190,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn SS21D32

2,890,000 VND
Color
Size

ELPIS - Quần ngắn SS21B02

2,190,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo SS21T02

1,590,000 VND 477,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài SS21D62

2,990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo SS21T62

2,690,000 VND
Color
Size

ELPIS- Đầm ngắn SS21D42

2,790,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn SS21D12

2,790,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo lưới cổ trụ tay phồng dài SS21T42

1,890,000 VND
Color
Size

ELPIS - Quần ngắn SS21B32

1,890,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo crop SS21T72

1,590,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo vest lửng SS21V02

4,290,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn SS21D02

2,790,000 VND 837,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn SS21D82

2,690,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo bra SS21T82

890,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài SS21D22

2,990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo SS21T52

1,980,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn SS21D52

2,790,000 VND
Color
Size

ELPIS - Quần dài SS21B72

1,990,000 VND
Color
Size