FLAT PRICE

FW22D55

2,690,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm cổ tròn sâu cutouts (không kèm găng tay) RS22D69

2,690,000 VND 990,000 VND
Color
Size

FW22D85

2,490,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài SS22D09

3,490,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Quần loe EL23B09

1,590,000 VND 954,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn dáng ôm cutouts trendy RS22D19

2,790,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm lụa ôm cổ yếm hở lưng SS23D92

2,590,000 VND 1,554,000 VND
Color
Size

FW22D50

2,790,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm taffeta ngắn dáng A bệt vai SP23D08

2,690,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS- Đầm dài bệt vai phối organza FW20D89

3,690,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm lụa hai dây SS23D91

2,490,000 VND 1,290,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo thun tay dài cut-outs SS23T89

1,290,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn cutouts cổ tim FW22D90

2,390,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Chân váy xếp ly lưng thấp style y2k RS22B29

1,990,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Quần ngắn SS22B01

1,590,000 VND 954,000 VND
Color
Size

ELPIS - Corset SP23T20

1,590,000 VND 954,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo dáng ngắn tay phồng cổ vuông RS22T09

2,690,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài PF20D39

3,490,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm taffeta ngắn dáng A cổ yếm SP23D09

2,790,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo corset thun lưới trendy FW22T10

1,990,000 VND 990,000 VND
Color
Size

RELPIS - Quần dài ổng xẻ hiện đại RS22B19

2,190,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm tay dài tua rua EL23D78

1,990,000 VND 1,290,000 VND
Color
Size

FW22D91

2,990,000 VND 1,290,000 VND
Color
Size

FW22D60

2,890,000 VND 1,290,000 VND
Color
Size

EPLIS - Áo Vest thời trang RS22V09

3,490,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - đầm thun ôm cổ vuông cutouts RS22D79

2,490,000 VND 747,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm hai dây SS23D81

1,990,000 VND 1,590,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn cổ V cutouts viền đính kếtFW22D98

2,890,000 VND 990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm bệt vai hở lưng tay dài phối lông RS22D59

2,690,000 VND 1,290,000 VND
Color
Size

ELPIS - Áo SS22T10

1,290,000 VND 645,000 VND
Color
Size