Hồng VẠN PHÚC
Hồng VẠN PHÚC
Hồng VẠN PHÚC
Đỏ VẠN PHÚC
Đỏ VẠN PHÚC
Đỏ VẠN PHÚC
Đỏ VẠN PHÚC

VẠN PHÚC

3,490,000 VND
Tiêu đề
Kích thước

Áo dài cổ trụ thấp, tay lưới dài cách điệu xếp ly và đính kết thủ công.

Giá không bao gồm Mấn và Quần