Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI

ELPIS - Áo dài tay lưới phồng (Quần bán riêng) TINH KHOI

3,490,000 VND
Màu sắc

Áo dài cách tân hai tà. Tay ngắn phồng, thắt nơ bản to.

Chất liệu: Cotton tơ Pháp và Lụa mềm. 

Kích thước