Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI

ELPIS - Áo dài tay lưới lửng (Quần bán riêng) SOM MAI

3,490,000 VND

Áo dài cách tân hai tà. Tay lửng. Cổ tròn.

Chất liệu: Cotton tơ Pháp và Lụa mềm.

Tiêu đề
Kích thước