Trắng PF19T04
Trắng PF19T04
Trắng PF19T04
Trắng PF19T04

PF19T04

1,490,000 VND
Màu sắc

Áo trắng lệch vai. Tay phải dài phồng, tay trái không tay. 

Kích thước