Đen PF19D05
Nude PF19D05
Đỏ PF19D05
Đen PF19D05
Đen PF19D05
Đen PF19D05
Nude PF19D05
Nude PF19D05
Nude PF19D05
Đỏ PF19D05
Đỏ PF19D05

PF19D05

3,290,000 VND
Màu sắc

Đầm mini xoè. Cổ lưới tròn. Tay lưới lửng phổng, đính cườm ở vai.

Kích thước