đỏ ELPIS - Áo dài tay phồng (Quần bán riêng) NHU Y
đỏ ELPIS - Áo dài tay phồng (Quần bán riêng) NHU Y
đỏ ELPIS - Áo dài tay phồng (Quần bán riêng) NHU Y
đỏ ELPIS - Áo dài tay phồng (Quần bán riêng) NHU Y

ELPIS - Áo dài tay phồng (Quần bán riêng) NHU Y

3,990,000 VND

Áo dài cách tân. Cổ trụ. Tay ngắn phồng, có măng tay.

Dài áo: 123-125cm

Chất liệu: Lụa Shantung gân ngang

Tiêu đề
Kích thước