Hồng ELPIS - Áo dài tay lưới xếply (Quần bán riêng) MINH NIÊN
Hồng ELPIS - Áo dài tay lưới xếply (Quần bán riêng) MINH NIÊN
Hồng ELPIS - Áo dài tay lưới xếply (Quần bán riêng) MINH NIÊN
Hồng ELPIS - Áo dài tay lưới xếply (Quần bán riêng) MINH NIÊN

ELPIS - Áo dài tay lưới xếply (Quần bán riêng) MINH NIÊN

3,690,000 VND 2,214,000 VND
Tiêu đề
Kích thước

Áo dài cổ tròn, tay lưới phồng cách điệu, được đính kết thủ công ở chi tiết trên cánh tay.

Giá không bao gồm Mấn và Quần