Đỏ HD18D07
Đỏ HD18D07
Nude HD18D07
Đen HD18D07
Đen HD18D07
Trắng HD18D07
Trắng HD18D07

HD18D07

2,490,000 VND
Màu sắc

Đầm ngắn, dáng xoè. Cổ tròn. Tay cánh tiên, lưới bi.

Chiều dài: 80cm

  • Không có đệm ngực
Kích thước

Đầm ngắn, dáng xoè. Cổ tròn cao. Tay cánh tiên, lưới cao cấp.

  • Chiều dài: 80cm
  • Không có đệm ngực