đỏ Đầm dài ôm FW19D04
đỏ Đầm dài ôm FW19D04
đỏ Đầm dài ôm FW19D04
đen Đầm dài ôm FW19D04
đen Đầm dài ôm FW19D04
nude Đầm dài ôm FW19D04

Đầm dài ôm FW19D04

3,290,000 VND
Màu sắc

Đầm bodycon hai dây, cổ ngang, xẻ đùi

Dài đầm: 97-99cm

Kích thước