Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) DUYEN XUAN
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) DUYEN XUAN
Đỏ ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) DUYEN XUAN
Nude ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) DUYEN XUAN
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) DUYEN XUAN
Trắng ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) DUYEN XUAN

ELPIS - Áo dài tay lưới raglan (Quần bán riêng) DUYEN XUAN

3,490,000 VND 1,047,000 VND

Áo dài cách tân tay dài. Cổ tròn. Tay áo có đính khuy bọc vải.

Chất liệu: Cotton tơ Pháp và Lụa mềm

Tiêu đề
Kích thước