Dating Night

ELPIS - Đầm ngắn xếp ly kết nơ thủ công SP23D99

2,690,000 VND 1,883,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm lụa satin hở lưng FW22D03

2,390,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dây body sequin hở lưng SS22D02

2,990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm thun ôm bệt vai hở lưng tay dài phối lông RS22D59

2,690,000 VND 1,748,500 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài SS22D08

3,290,000 VND 1,974,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm maxi xếp ly nhuyễn cổ yếm dáng A kết nơ thủ công SS23D90

2,790,000 VND 1,813,500 VND
Color
Size

FW22D85

2,490,000 VND 1,494,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn ôm tay dài trendy FW22D88

2,690,000 VND 941,500 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài SS22D09

3,490,000 VND 1,396,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn FW22D02

3,490,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài xoè cổ vuông cutouts FW22D80

2,790,000 VND 1,953,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm body cutouts đính kết cổ V FW22D10

2,990,000 VND 1,495,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm maxi 3 tầng xếp ly nhuyễn cổ yếm kết nơ bướm thủ công SP23D98

2,990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm taffeta ngắn dáng A cổ yếm SP23D09

2,790,000 VND 1,395,000 VND
Color
Size

SP23D02

2,790,000 VND 1,813,500 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm body 2 dây dáng dài trendy FW22D40

2,990,000 VND 1,196,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm sequin ngắn dáng A hai dây SP23D03

2,590,000 VND 1,683,500 VND
Color
Size

SP23D01

2,990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ôm FW22D89

2,690,000 VND 1,479,500 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm maxi dáng A cổ yếm 3 tầng SP23D07

2,790,000 VND
Color
Size

FW22D93

2,890,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm taffeta ngắn dáng A bệt vai SP23D08

2,690,000 VND 1,345,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn cutouts cổ tim FW22D90

2,390,000 VND 1,314,500 VND
Color
Size

FW22D94

3,290,000 VND
Color
Size

FW22D91

2,990,000 VND 1,644,500 VND
Color
Size

FW22D60

2,890,000 VND 1,445,000 VND
Color
Size