Birthday Girls

ELPIS - Đầm ngắn xếp ly kết nơ thủ công SP23D99

2,690,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm maxi xếp ly nhuyễn cổ yếm dáng A kết nơ thủ công SS23D90

2,790,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm tơ ngắn cổ yếm đính hoa được làm thủ công SP23D91

2,690,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn ôm tay dài trendy FW22D88

2,690,000 VND 1,076,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn FW22D02

3,490,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm dài xoè cổ vuông cutouts FW22D80

2,790,000 VND 1,674,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm body cutouts đính kết cổ V FW22D10

2,990,000 VND 897,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm maxi 3 tầng xếp ly nhuyễn cổ yếm kết nơ bướm thủ công SP23D98

2,990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm taffeta ngắn dáng A cổ yếm SP23D09

2,790,000 VND 1,674,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm sequin ngắn dáng A hai dây SP23D03

2,590,000 VND
Color
Size

SP23D01

2,990,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ôm FW22D89

2,690,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm taffeta ngắn dáng A bệt vai SP23D08

2,690,000 VND 1,614,000 VND
Color
Size

FW22D93

2,890,000 VND
Color
Size

FW22D92

2,690,000 VND
Color
Size

ELPIS - Đầm ngắn cutouts cổ tim FW22D90

2,390,000 VND 1,195,000 VND
Color
Size

FW22D94

3,290,000 VND
Color
Size

FW22D91

2,990,000 VND 1,495,000 VND
Color
Size

FW22D60

2,890,000 VND 1,445,000 VND
Color
Size